Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.
Data wygaśnięcia 2019-07-24
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.
Data wygaśnięcia 2019-07-24
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta pracy nr 2286)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2019-07-31
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2019-08-11
Protokół
Oferta Pobierz
Konkurs na asystenta badawczo-dydaktycznego (0,75 etatu)
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2019-08-11
Protokół
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2335)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.
Data wygaśnięcia 2019-08-14
Protokół
Oferta Pobierz
Adiunkt- pracownik badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2336)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej zatrudni adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/00642)
Data wygaśnięcia 2019-08-14
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2334)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.
Data wygaśnięcia 2019-08-14
Protokół
Oferta Pobierz
stanowiska profesorów nadzw. PG na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, w dyscyplinie inżynieria biomedyczna
poszukujemy samodzielnych pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień dra habilitowanego do zatrudnienia na stanowiskach profesorów nadzw. PG
Data wygaśnięcia 2019-08-18
Protokół
Oferta Pobierz
stanowisko profesora nadzw. PG na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Innformtyki, w dyscyplinie informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych kandydatów do składania podań o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od kandydata przyjętego na to stanowisko oczekuje się aktywnego udziału w prowadzonych na Wydziale przedsięwzięciach B+R oraz samodzielnego podejmowania własnych inicjatyw uruchamiania takich przedsięwzięć w dyscyplinie informatyka techniczna. Kandydat powinien być także dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć w tym obszarze i obszarach pokrewnych, w tym do opracowywania nowych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych dla wszystkich trzech stopni studiów prowadzonych na Wydziale. Ponadto kandydat powinien wykazywać się skutecznością w pozyskiwaniu środków na dofinansowanie projektów B+R ze źródeł regionalnych, krajowych i europejskich.
Data wygaśnięcia 2019-08-18
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (oferta pracy nr 2322)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo0dydaktycznego w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół
Oferta Pobierz
Adiunkt (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Data wygaśnięcia 2019-09-10
Protokół
Oferta Pobierz