Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Centrum Jezyków Obcych
Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w trybie zdalnym, mile widziana umiejętność tworzenia zasobów e-learningowych na Platformie Moodle. Nauczanie również na studiach niestacjonarnych w weekendy.
Data wygaśnięcia 2021-03-09
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Technologii Polimerów (oferta pracy nr 2623)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata).
Data wygaśnięcia 2021-03-18
Oferta Pobierz
Profesor uczelni – pracownik badawczy (nr ref. 03/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki w Zakładzie Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2632)
Zatrudnienie w ramach projektu NCN SONATA BIS 7 na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata). Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-04-05
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 02/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2021-07-15
Oferta Pobierz