Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2596)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu NCN „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego”. Środki finansowe pokrywające koszt wynagrodzenia nowego pracownika będą zapewnione w ramach budżetu grantu nr 2018/29/B/NZ7/02865.
Data wygaśnięcia 2021-01-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2592)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2021-01-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Data wygaśnięcia 2020-12-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta nr 2580)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-12-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-11-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2568)
Zatrudnienie na czas określony (rok) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-11-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta pracy nr 2564)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-10-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2020-10-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy 2553)
Zatrudnienie na czas określony (2 lata) w charakterze adiunkta badawczego w ramach grantu NCN nr umowy UMO-2017/26/E/NZ2/00472. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-10-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2552)
Zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS 8 nr umowy UMO-2018/30/E/ST5/00845. Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni.
Data wygaśnięcia 2020-10-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Data wygaśnięcia 2020-08-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2020-08-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta 2515)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS (nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2533)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS 8 (nr umowy UMO-2018/30/E/ST5/00845. Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2534)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2020-08-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem nauk. dr.
Badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr. w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Badania. Dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze etatu dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Data wygaśnięcia 2020-07-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej
badania, praca w zespołach badawczych, uczestnictwo w badaniach naukowych, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr
Badania. Dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Technologii Polimerów (oferta pracy nr 2498)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Polimerów.
Data wygaśnięcia 2020-07-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej
badania, praca w zespołach badawczych, uczestnictwo w badaniach naukowych, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2486)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN nr umowy UMO-2019/33/B/NZ7/02534. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
Data wygaśnięcia 2020-06-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2478)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-06-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczośc
Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora , minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz projektów badawczych.
Data wygaśnięcia 2020-05-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2462)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2020-04-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora, minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
Data wygaśnięcia 2020-04-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Data wygaśnięcia 2020-04-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2446)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-03-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych (nr ref.: 01/WFTiMS/2020).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych
Data wygaśnięcia 2020-02-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta nr 2428)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Analitycznej.
Data wygaśnięcia 2020-02-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki (nr ref.: 12/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki
Data wygaśnięcia 2020-01-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2421)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu NCN OPUS (nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-01-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-01-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-12-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-12-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2408)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2409)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego do Katedry Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-12-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 11/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-11-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora - pracownik badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2372)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2019-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny, (2 stanowiska) w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 10/FTiMS/2019)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczo -dydaktycznego do Katedry Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-09-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Data wygaśnięcia 2019-09-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2019-09-05
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 09/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Oferujemy udział w realizacji projektu badawczego pt. „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2016/22/Z/ST5/00691.
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo0dydaktycznego w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.
Data wygaśnięcia 2019-07-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
asystent (badawczo-dydaktyczny) w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze etatu dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie elektrotechniki lub energetyki
Data wygaśnięcia 2019-06-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w w obszarze marketingu w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Dodatkowe obowiązki związane z pracami organizacyjnych na rzecz wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik naukowy (nr ref. 04/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego do realizacji projektu
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych
Od osoby ubiegającej się o stanowisko oczekuje się, że będzie prowadzić wykłady, ćwiczenia i laboratoria w języku polskim i angielskim z historii filozofii, logiki, epistemologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu oraz zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi. W wymiarze naukowym wymaga się prowadzenia badań naukowych w obszarze historii filozofii i nauk o zarządzaniu oraz publikację wyników badań.
Data wygaśnięcia 2019-06-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor zwyczajny w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki (nr ref. 2/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki, specjalisty z zakresu dynamicznych układów stochastycznych
Data wygaśnięcia 2019-05-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
oferta pracy - asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Oferta pracy - Asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Technologii Polimerów
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Polimerów.
Data wygaśnięcia 2019-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej (nr ref. 01/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta – pracownik naukowy w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej. Stanowisko jest finansowane przez Marie Skłodowska-Curie Actions, (Innovative Training Network) z programu UE HORYZONT 2020, dla projektu Logic Lab. Temat stanowiska dotyczy “Quantum chemical investigation of absorption and emission properties of molecular sensors: from solution to complex environments”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: http://logiclab-itn.eu Zatrudnienie w projekcie na 36 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2019-03-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (ćwiczeń, laboratoriów) ze statystyki (statystyki matematycznej, statystyki społecznej, statystyki opisowej), ekonometrii oraz przedmiotów pokrewnych w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
Data wygaśnięcia 2019-02-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt ze stopniem naukowym dok-tor w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor wizytujący w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora wizytującego według opisu poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-01-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2018-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu makro, mikroekonomii, ekonomii międzynarodowej (i pokrewnych) w języku angielskim i/lub polskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2018-12-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz