Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt ze stop. nauk. doktora w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Geodezji, WILIŚ
Katedra Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych (specjalność: teledetekcja).
Data wygaśnięcia 2022-01-31
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu SONATA13_UMO-UMO-2017/26/D/ST8/00967 finansowanego ze środków NCN
Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko doktoranta - stypendysty. Kwota stypendium naukowego wynosi 1500 PLN/miesiąc przez okres 6 miesięcy. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie asystowanie przy pracach laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją zadań w projekcie oraz opracowaniu wyników pod kątem późniejszego modelowania, udział w realizacji prac związanych z opracowaniem, kalibracją i walidacją modelu komputerowego w programie symulacyjnym GPS-X/Hydromantis, udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu oraz prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach. Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant realizowany jest w ramach projektu SONATA13_UMO-UMO-2017/26/D/ST8/0096 finansowanego ze środków NCN.
Data wygaśnięcia 2022-01-31
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stop. nauk. doktora w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Mechaniki Budowli, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2022-02-12
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr. w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Badania. Dydaktyka, prowadzenie badań naukowych, uczestnictwo w projektach
Data wygaśnięcia 2022-02-18
Oferta Pobierz
instruktor
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego
Data wygaśnięcia 2022-02-18
Oferta Pobierz
rofesor uczelni-pracownik badawczy (nr. ref. 01/WFTiMS/2022)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (post-doc) w Instytucie Fizyki i Informatyki Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Informatyki kwantowej. Czas zatrudnienia od dwóch do trzech lat zależnie od doświadczenia. Istnieje możliwość zatrudnienia na wydziale na stałe.
Data wygaśnięcia 2022-02-23
Oferta Pobierz
Stanowisko Adiunkta (post-doc) w KIMA
Jest to stanowisko typu Post-doc w projekcie badawczym prof. Michała Mrozowskiego: „Nowe koncepcje filtrów mikrofalowych, fazerów i wielofunkcyjnych obwodów pasywnych dla przyszłych systemów RF”.
Data wygaśnięcia 2022-02-28
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2022-05-30
Oferta Pobierz