Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze etatu w Katedrze Wytrzymałości Materiałów
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze etatu
Data wygaśnięcia 2022-12-16
Oferta Pobierz
Zatrudnienie Post-Doc (adiunkt badawczy)-Sonata
Tytuł projektu: Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii. Głównym celem projektu badawczego jest opracowanie i zbadanie nowych materiałów kompozytowych na bazie przewodzącego hydrożelu w postaci włókien jako elastycznych materiałów do konwersji i magazynowania energii. Projekt zakłada wykorzystanie techniki elektroprzędzenia do wytwarzania materiałów kompozytowych na bazie hydrożeli przewodzących prąd elektryczny. Pierwszym zadaniem będzie opracowanie hydrożeli przewodzących o odpowiedniej przewodności elektrycznej, stopniu pęcznienia, porowatości i właściwościach mechanicznych. W tym celu zostanie przetestowanych kilka wariantów hydrożeli w połączeniu z przewodzącymi cząstkami lub przewodzącymi polimerami. Jako drugie zadanie zostanie opracowany i zoptymalizowany proces jednorodnej zawiesiny cząstek katalizatora w strukturze hydrożelu za pomocą obróbki ultradźwiękowej. Kolejnym zadaniem będzie stworzenie mat z włókien hydrożelowych techniką elektroprzędzenia. W tym przypadku włókna zostaną naniesione na nośnik, który posłuży jako podłoże dla elastycznych włókien hydrożelowych. Ostatnim zadaniem jest ocena przydatności powstałych materiałów kompozytowych 3D na bazie hydrożelu w elektrochemii jako elektrody katalityczne i superkondensatory.
Data wygaśnięcia 2022-12-24
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni (nr ref.04/WFTiMS/2022)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni.
Data wygaśnięcia 2022-12-31
Oferta Pobierz
w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-01-17
Oferta Pobierz