Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Stypendysta - doktorant
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa poszukuje osoby na stanowisko Stypendysty - Doktoranta w projekcie badawczym finansowanym przez NCN "Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej" (czas trwania: 2 lata). Doktorant będzie otrzymywał stypendium do 4500 netto/miesiąc przez okres 24 miesiące. Wymagane jest aby kandydat był aktualnie słuchaczem szkoły doktorskiej na PG lub aby rozpoczął kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2024/2025 (rejestracja rozpoczyna się w kwietni 2024 zgodnie z harmonogramem: https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/kandydaci/rekrutacja-standardowa-na-ra-20242025-0).
Data wygaśnięcia 2024-05-31
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko asystenta dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne.
Data wygaśnięcia 2024-06-09
Oferta Pobierz
Asystent badawczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geodezji
Asystent badawczy w Katedrze Geodezji w ramach projektu: Droga ku zaadresowaniu negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i ekosystemy, nr umowy 101135308 - PLAN-B - HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01.
Data wygaśnięcia 2024-06-12
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2024-06-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Zakładzie Mechatroniki
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn w Zakładzie Mechatroniki.
Data wygaśnięcia 2024-06-14
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geotechnika).
Data wygaśnięcia 2024-06-16
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Fizycznej
Wydział Chemiczny zatrudni osobę na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w projekcie Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community.
Data wygaśnięcia 2024-06-16
Oferta Pobierz