Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

zatrudnienie
Katedra Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2019-08-23
Oferta Pobierz
zatrudnienie
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2019-08-23
Oferta Pobierz
zatrudnienie
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2019-08-23
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (oferta pracy nr 2322)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo0dydaktycznego w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Oferta Pobierz
Adiunkt (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 09/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Oferujemy udział w realizacji projektu badawczego pt. „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2016/22/Z/ST5/00691.
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Oferta Pobierz
Asystent (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr
badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2019-09-04
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2019-09-05
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr
Badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2019-09-06
Oferta Pobierz
blorb@pg.edu.pl
Katedra Transportu Szynowego i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2019-09-06
Oferta Pobierz
blorb@pg.edu.pl
Katedra Transportu Szynowego i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2019-09-06
Oferta Pobierz
Wydział Architektury Adiunkt
Kandydat będzie wykonywał pracę adiunkta w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Praca będzie miała charakter naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny. Oczekuje się od Kandydata dużego zaangażowania w prowadzenie badań, w tym udziału w realizowanych w Katerze grantach badawczych, aplikowanie o kolejne granty i publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach
Data wygaśnięcia 2019-09-06
Oferta Pobierz
zatrudnienie
Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-09-06
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Data wygaśnięcia 2019-09-10
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Geoinformatycznych
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemów Geoinformatycznych, której zadaniem będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu geoinformatyki i funkcjonowania systemów informacji przestrzennej oraz współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry.
Data wygaśnięcia 2019-09-12
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny, (2 stanowiska) w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 10/FTiMS/2019)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczo -dydaktycznego do Katedry Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-09-15
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr. w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Badania. Dydaktyka
Data wygaśnięcia 2019-09-18
Oferta Pobierz