Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 3101)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Etat finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: "Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektrouteleniania amoniaku", numer decyzji DEC-2021/41/B/ST4/03255.
Data wygaśnięcia 2023-04-07
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Data wygaśnięcia 2023-04-11
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2023-04-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w projekcie OPUS
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w projekcie OPUS: "Badania hybrydowych zaawansowanych procesów redukcji"/ "Studies on hybrid advanced reduction processes"
Data wygaśnięcia 2023-04-16
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stop. nauk.doktora
Przygotowanie modelu i optymalizacja pola temperaturowego komory bakteriobójczej w wybranym środowisku obliczeniowym CFD (na przykład ANSYS Fluent lub ANSYS CFX). Wykorzystanie dostępnych modeli CDF dotyczących zjawisk wymiany ciepła i masy. Zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacyjnych.
Data wygaśnięcia 2023-04-16
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geodezja satelitarna oraz teledetekcyjne metody pozyskiwania danych geodezyjnych).
Data wygaśnięcia 2023-04-26
Oferta Pobierz
Adiunkt (w grupie dydaktycznej)/Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Oferta Pobierz
Asystent/Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Oferta Pobierz
konkurs-Adiunkt (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Oferta Pobierz