Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej (nr ref 12/WFTiMS/2021).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) do Instytutu NiIM.
Data wygaśnięcia 2021-10-30
Oferta Pobierz
Post-doc
pracownik badawczy na stanowisku profesora
Data wygaśnięcia 2021-10-31
Oferta Pobierz
profesor uczelni - pracownik badawczy 11/WFTiMS/2021
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (post-doc) w Instytucie Fizyki i Informatyki Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej.
Data wygaśnięcia 2021-10-31
Oferta Pobierz
Początkujący pracownik naukowy/doktorant eksternistyczny w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskany w ostatnich 4 latach od planowanej daty zatrudnienia w ramach niniejszego konkursu.
Data wygaśnięcia 2021-11-07
Oferta Pobierz
Pracownik badawczy na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Automatyki Napędu i Konwersji Energii na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz umiejętnością pracy samodzielnej i zespołowej udokumentowanej publikacjami o zakresie międzynarodowym .
Data wygaśnięcia 2021-11-12
Oferta Pobierz