Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Wydział Architektury PG Asystent
Kandydat będzie pracował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej jako członek zespołu badawczego projektu NCBiR pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG 1 jako specjalista ds. wdrożenia projektu pilotażowego o kwalifikacjach (architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń) niezbędnych do poprawnego wdrożenia projektu pilotażowego. Praca ma charakter badawczy i organizacyjny. Kandydat będzie wykonywał zadania związane z: • pracą przy projektach wymagających sporządzania architektonicznej dokumentacji i bieżącej konsultacji z organami administracji, takich jak: Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków oraz Urząd Miejskim • przygotowaniem i wdrożeniem projektu pilotażowego • stałą koordynacją działań dotyczących realizacji wdrożenia projektu pilotażowego (weryfikacja dokumentacji projektowej, wyjaśnianie niezgodności i problemów, koordynacja projektów branżowych, współpraca z rzeczoznawcami budowlanymi, współpraca z inwestorem) • pracą związaną z formułowaniem wniosków do opracowania wybranych zadań projektu badawczego
Data wygaśnięcia 2020-02-28
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2446)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-03-08
Oferta Pobierz
Asystent Badawczy w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 02/WFTiMS/2020)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Stanowisko jest finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), z programu Polskie Powroty 2019, w ramach projektu pt “Trójwymiarowa Dozymetria Pól Mieszanych o Wysokiej Gęstości Jonizacji oraz Kontrola Jakości Leczenia w Terapii Borowo-Neutronowej Chorób Nowotworowych ”. Bardzo atrakcyjny poziom wynagrodzenia. Zatrudnienie w projekcie na 48 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz