Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2478)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-06-03
Oferta Pobierz
asystent badawczo-dydaktyczny
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Systemów Automatyki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2020-06-03
Oferta Pobierz
adiunkt
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta.
Data wygaśnięcia 2020-06-04
Oferta Pobierz
Asystent
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta.
Data wygaśnięcia 2020-06-04
Oferta Pobierz
profesor uczelni
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko profesora.
Data wygaśnięcia 2020-06-04
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2486)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN nr umowy UMO-2019/33/B/NZ7/02534. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
Data wygaśnięcia 2020-06-08
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz
Asystent Badawczy w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 02/WFTiMS/2020)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Stanowisko jest finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), z programu Polskie Powroty 2019, w ramach projektu pt “Trójwymiarowa Dozymetria Pól Mieszanych o Wysokiej Gęstości Jonizacji oraz Kontrola Jakości Leczenia w Terapii Borowo-Neutronowej Chorób Nowotworowych ”. Bardzo atrakcyjny poziom wynagrodzenia. Zatrudnienie w projekcie na 48 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz