Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Doktorant (K/M) w zakresie fotoniki i technologi nanodiamentowej w ramach TEAM-NET - "Nanosensorics and imaging utilizing quantum effects in nanodiamonds"
Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych. Zespół Naukowy na Politechnice Gdańskiej będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością. Atrakcyjne stypendium: 3800 PLN/ miesięcznie - stypendium oraz 3800 PLN szkolenia. Okres zatrudnienia: maksymalnie 46 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2019-11-29
Oferta Pobierz
Doktorant (K/M) w zakresie fotoniki i technologi nanodiamentowej w ramach TEAM-NET - "Nanosensorics and imaging utilizing quantum effects in nanodiamonds"
Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych. Zespół Naukowy na Politechnice Gdańskiej będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością. Atrakcyjne stypendium: 3800 PLN/ miesięcznie - stypendium oraz 3800 PLN szkolenia. Okres zatrudnienia: maksymalnie 46 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2019-11-29
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego do Katedry Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-12-14
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2408)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2409)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Oferta Pobierz