Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Data wygaśnięcia 2020-04-06
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora, minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
Data wygaśnięcia 2020-04-09
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2462)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2020-04-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Automatyki.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Systemów Automatyki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów. Zatrudnienie na 1 rok.
Data wygaśnięcia 2020-04-16
Oferta Pobierz
Asystent Badawczy w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 02/WFTiMS/2020)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Stanowisko jest finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), z programu Polskie Powroty 2019, w ramach projektu pt “Trójwymiarowa Dozymetria Pól Mieszanych o Wysokiej Gęstości Jonizacji oraz Kontrola Jakości Leczenia w Terapii Borowo-Neutronowej Chorób Nowotworowych ”. Bardzo atrakcyjny poziom wynagrodzenia. Zatrudnienie w projekcie na 48 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz