Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

instruktor
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ze studentami, prowadzenie sekcji lekkoatletycznej
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: technologia wody i ścieków).
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny na 1/4 etatu w Katedrze Inżynierii Biomedycznej
- Prowadzenie działalności naukowej i dążenie do rozwoju naukowego, w tym uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego, - Kształcenie i wychowywanie studentów, - Udział w organizacji procesu dydaktycznego, - Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, - Czynny udział w konferencjach naukowych lub dydaktycznych, - Aplikowanie o granty badawcze, - Udział w realizowaniu grantów badawczych, - Recenzowanie prac naukowych.
Data wygaśnięcia 2022-07-15
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych.
Data wygaśnięcia 2022-07-22
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-07-31
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-07-31
Oferta Pobierz
Zatrudnienie Post-Doc (adiunkt badawczy)-Sonata
Tytuł projektu: Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego (NCN) Głównym celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej neuronowej elektrody z wykorzystaniem polimeru przewodzącego PEDOT. Badania obejmą przygotowanie i zbadanie elektrod na bazie PEDOT względem elektronicznego i chemicznego interfejsu neuronowego. Zbadany zostanie wpływ trzech głównych warunków podczas przygotowania elektrod: rodzaj syntezy polimeru (elektroosadzanie, odlewanie kroplowe), forma zsyntetyzowanej powłoki polimerowej (stały film, hydrożel) oraz rodzaj podłoża elektrody (sztywne, elastyczne). Interfejs chemiczny polimerowych elektrod zostanie zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zbiornika leku przeciwzapalnego. Zbadany zostanie profil uwalniania leku z każdej elektrody podczas jej stymulacji. Zbadany zostanie profil stabilności elektrod PEDOT bez i podczas ich stymulacji. Zaproponowany i omówiony zostanie mechanizm stabilności. Biologiczna charakterystyka in-vitro elektrod zostanie oceniona w obecności ludzkich linii komórek nerwowych.
Data wygaśnięcia 2022-09-28
Oferta Pobierz