Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Asystent w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry (np. granty). Rozwijanie laboratoriów (w szczególności w zakresie modelowania matematycznego, obliczeń numerycznych oraz diagnostyki procesów i systemów komputerowych), jak również przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2020-08-07
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki – zatrudnienie na 1 rok
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów. Zatrudnienie na 1 rok.
Data wygaśnięcia 2020-08-10
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny (nr ref. 04WFTiMS/2020)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego.
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta 2515)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS (nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2533)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS 8 (nr umowy UMO-2018/30/E/ST5/00845. Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2534)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 05/WFTiMS/2020).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny (nr ref. 03/WFTiMS/2020)
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta badawczo dydaktycznego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego.
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Geoinformatycznych
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów Geoinformatycznych, której zadaniem będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu geoinformatyki i funkcjonowania systemów informacji przestrzennej oraz współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Oferta Pobierz
Asystent/Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2020-08-21
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2020-08-26
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr
Badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-08-27
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Data wygaśnięcia 2020-08-29
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Katedra Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2020-08-31
Oferta Pobierz