Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2719)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2021-09-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
trener piłki ręcznej
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ze studentami, prowadzenie sekcji piłki ręcznej
Data wygaśnięcia 2021-09-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2732)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata).
Data wygaśnięcia 2021-08-27
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie w Zakładzie Morskiej Energetyki Wiatrowej w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta do Zakładu Morskiej Energetyki Wiatrowej w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-07-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Technologii i Konstrukcji Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta do Zakładu Technologii i Konstrukcji Okrętu w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-07-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 02/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2021-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt za stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Kate-drze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu międzynarodowym, minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dy-daktycznych w dyscyplinie nauki o zarzą-dzaniu.
Data wygaśnięcia 2021-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
asystent na stanowisko dydaktyczne z tytułem zawodowym magistra na kierunku ekonomia lub zarządzanie w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów wykorzystujących techniki symulacji procesów z wykorzystaniem programu iGrafx Process, w notacji podstawowej analizy procesów i BPMN
Data wygaśnięcia 2021-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskie.
Data wygaśnięcia 2021-07-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Układów Dynamicznych (nr ref. 07/WFTiMS/2021
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Układów Dynamicznych.
Data wygaśnięcia 2021-06-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów, konkurs na 2 stanowska pracy
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Data wygaśnięcia 2021-06-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Data wygaśnięcia 2021-06-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2665)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach projektu Nobelium Joining GUT Research Community (IDUB). Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2021-05-27
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2021-05-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2021-05-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS14_UMO-2017/27/B/NZ9/01039 finansowanego ze środków NCN
Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko doktoranta - stypendysty. Kwota stypendium naukowego wynosi 1500 PLN/miesiąc przez okres 4 miesięcy. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie asystowanie przy pracach laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją zadań w projekcie oraz opracowaniu wyników pod kątem późniejszego modelowania, udział w realizacji prac związanych z opracowaniem, kalibracją i walidacją modelu komputerowego w programie symulacyjnym GPS-X/Hydromantis, udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu oraz prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach. Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant realizowany jest w ramach projektu OPUS14_UMO-2017/27/B/NZ9/01039 finansowanego ze środków NCN.
Data wygaśnięcia 2021-05-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-25
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2646)
Zatrudnienie na czas określony (2 lata) w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w projekcie badawczym w ramach programu Nobelium Joining GUT Research Community, nr decyzji: DEC-9/2021/IDUB/I.1. Kierownik projektu dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-04-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 05/WFTiMS/2021)
Poszukujemy młodego naukowca gotowego na podjęcie aktywnej działalności naukowo-badawczej w tematyce związanej z projektem „Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich”, chcącego współpracować z innymi członkami zespołu realizującymi ten projekt. Zatrudnienie na czas określony na 6 miesięcy. w wymiarze pełnego etatu.
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Wyposażenia Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Wyposażenia Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni – pracownik badawczy (nr ref. 03/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki w Zakładzie Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Technologii Polimerów (oferta pracy nr 2623)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata).
Data wygaśnięcia 2021-03-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2616)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2021-03-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Zakładzie Projektowania okretów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-02-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (2 stanowiska) w CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy dwóch osób na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2021-02-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 01/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej. Stanowisko jest finansowane w ramach programu Aurum Supporting International Research Team Building stanowiący element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza. Tytuł projektu badawczego: „Tuning properties of quantum materials by the application of high pressure” Zatrudnienie w projekcie na 12 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2021-02-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2599)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata). Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-01-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2596)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu NCN „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego”. Środki finansowe pokrywające koszt wynagrodzenia nowego pracownika będą zapewnione w ramach budżetu grantu nr 2018/29/B/NZ7/02865.
Data wygaśnięcia 2021-01-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2592)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2021-01-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Data wygaśnięcia 2020-12-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta nr 2580)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-12-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-11-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2568)
Zatrudnienie na czas określony (rok) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-11-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta pracy nr 2564)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-10-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz