Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Asystent badawczo-dydaktyczny, (2 stanowiska) w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 10/FTiMS/2019)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczo -dydaktycznego do Katedry Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-09-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Data wygaśnięcia 2019-09-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2019-09-05
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 09/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Oferujemy udział w realizacji projektu badawczego pt. „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2016/22/Z/ST5/00691.
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo0dydaktycznego w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.
Data wygaśnięcia 2019-07-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w w obszarze marketingu w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Dodatkowe obowiązki związane z pracami organizacyjnych na rzecz wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik naukowy (nr ref. 04/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego do realizacji projektu
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych
Od osoby ubiegającej się o stanowisko oczekuje się, że będzie prowadzić wykłady, ćwiczenia i laboratoria w języku polskim i angielskim z historii filozofii, logiki, epistemologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu oraz zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi. W wymiarze naukowym wymaga się prowadzenia badań naukowych w obszarze historii filozofii i nauk o zarządzaniu oraz publikację wyników badań.
Data wygaśnięcia 2019-06-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor zwyczajny w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki (nr ref. 2/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki, specjalisty z zakresu dynamicznych układów stochastycznych
Data wygaśnięcia 2019-05-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
oferta pracy - asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Oferta pracy - Asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Technologii Polimerów
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Polimerów.
Data wygaśnięcia 2019-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej (nr ref. 01/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta – pracownik naukowy w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej. Stanowisko jest finansowane przez Marie Skłodowska-Curie Actions, (Innovative Training Network) z programu UE HORYZONT 2020, dla projektu Logic Lab. Temat stanowiska dotyczy “Quantum chemical investigation of absorption and emission properties of molecular sensors: from solution to complex environments”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: http://logiclab-itn.eu Zatrudnienie w projekcie na 36 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2019-03-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (ćwiczeń, laboratoriów) ze statystyki (statystyki matematycznej, statystyki społecznej, statystyki opisowej), ekonometrii oraz przedmiotów pokrewnych w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
Data wygaśnięcia 2019-02-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt ze stopniem naukowym dok-tor w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor wizytujący w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora wizytującego według opisu poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-01-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2018-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu makro, mikroekonomii, ekonomii międzynarodowej (i pokrewnych) w języku angielskim i/lub polskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2018-12-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz