Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Główne obowiązki: prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG, współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych Katedry, rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2024-07-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania poszukuje osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2024-07-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni osobą na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.
Data wygaśnięcia 2024-07-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Lektor w Centrum Języków Obcych
Konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Języków Obcych. Nauczanie języka angielskiego, mile widziana umiejętność tworzenia zasobów e-learningowych na Platformie Moodle. Nauczanie również na studiach niestacjonarnych w weekendy. Pełny etat (40 godzin tygodniowo) w tym pensum dydaktyczne (18 godzin tygodniowo).
Data wygaśnięcia 2024-07-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geotechnika).
Data wygaśnięcia 2024-06-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Fizycznej
Wydział Chemiczny zatrudni osobę na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w projekcie Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community.
Data wygaśnięcia 2024-06-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2024-06-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Zakładzie Mechatroniki
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn w Zakładzie Mechatroniki.
Data wygaśnięcia 2024-06-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geodezji
Asystent badawczy w Katedrze Geodezji w ramach projektu: Droga ku zaadresowaniu negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i ekosystemy, nr umowy 101135308 - PLAN-B - HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01.
Data wygaśnięcia 2024-06-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko asystenta dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinach tj. Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Technologie Kosmiczne oraz pokrewne.
Data wygaśnięcia 2024-06-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Ekonomii
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Ekonomii. Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2024-05-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Filozofii i Metodologii Nauk
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału (organizacja wydarzeń i konferencji międzynarodowych); realizowanie zadań statutowych katedry
Data wygaśnięcia 2024-05-19
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wydział Chemiczny zatrudni osobą na stanowisko adiunkta badawczego w projekcie badawczym: "Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku" DEC-2021/41/B/ST4/03255
Data wygaśnięcia 2024-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Informatyki Technicznej Instytutu Budowy Okrętów.
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Informatyki Technicznej Instytutu Budowy Okrętów.
Data wygaśnięcia 2024-05-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Energii
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Energii w Zakładzie Ekoinżynierii i Silników Spalinowych. Kandydat powinien posiadać: - wysoki stopień komunikatywności - umiejętność dobrej organizacji pracy własnej - umiejętność pracy zespołowej - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
Data wygaśnięcia 2024-05-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w projekcie OPUS/NCN
Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w projekcie OPUS/NCN.
Data wygaśnięcia 2024-05-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki.
Data wygaśnięcia 2024-05-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty) w Centrum Matematyki.
Data wygaśnięcia 2024-05-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inzynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów.
Data wygaśnięcia 2024-05-05
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Finansów
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo - dydaktycznego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katerze Finansów. Główne zadania: prowadzenie badań, zajęć dydaktycznych oraz udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2024-04-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Finansów
Konkurs na stanowisko profesora uczelni (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katerze Finansów. Główne zadania: prowadzenie badań, zajęć dydaktycznych oraz udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2024-04-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Sanitarnej
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Sanitarnej.
Data wygaśnięcia 2024-04-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.
Data wygaśnięcia 2024-03-27
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (Zakład Mechatroniki)
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (Zakład Mechatroniki).
Data wygaśnięcia 2024-03-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn.
Data wygaśnięcia 2024-03-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej. Poszukujemy entuzjastycznej oraz zmotywowanej osoby, która posiada wiedzę z zakresu uczenia maszynowego (głębokiego), jak również interesuje się metodami przetwarzania obrazu i metodami przetwarzania sygnałów stosowanymi w dziedzinie (bio)medycznej. Zatrudnienie w ramach programu BE-LIGHT MSCA DN EU pt. “Face skin analysis using multimodal imaging and machine learning methods”. Zgodnie z zasadami programu finansowania i prawem krajowym, kandydat musi spełniać wszystkie wymagania związane z: wymaganiami projektu BE-LIGHT MSCA DN EU, wymaganiami Politechniki Gdańskiej dla asystenta badawczego oraz wymaganiami Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Warunkiem zatrudnienia jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PG.
Data wygaśnięcia 2024-03-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Poszukujemy dwóch kandydatów do pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów.
Data wygaśnięcia 2024-03-13
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Lektor w Centrum Języków Obcych
Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego.
Data wygaśnięcia 2024-03-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej (NOBELIUM PROGRAM)
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej (NOBELIUM PROGRAM). Zatrudnienie na pełny etat, na 2 lata.
Data wygaśnięcia 2024-02-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na Wydziale Architektury
Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego zatrudni osobę na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2024-02-25
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Oprogramowania. Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych, współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych katedry, w tym udział w przygotowaniu publikacji naukowych, rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2024-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Oprogramowania. Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych, współudział w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i organizacyjnych w katedrze, rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2024-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Oprogramowania. Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych w katedrze, współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych katedry, w tym udział w przygotowaniu publikacji naukowych, rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2024-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Oprogramowania. Główne zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych, współudział w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i organizacyjnych w Katedrze, rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2024-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Geodezji
Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (specjalność: teledetekcja). Wymiar etatu: pełny lub do negocjacji.
Data wygaśnięcia 2024-02-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2024-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Poszukujemy dwóch kandydatów do pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów. Oferta dotyczy zatrudnienia dwóch kandydatów.
Data wygaśnięcia 2024-02-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Materiałów Funkcjonalanych zatrudni adiunkta badawczego do prowadzenia badań z zakresu właściwości materiałów funkcjonalnych na potrzeby konwersji energii i superkondensatorów. Zatrudnienie do wniosku DEC-52/2023/IDUB/I.1 NOBELIUM Joining Gdańsk Tech Research Community.
Data wygaśnięcia 2024-01-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczego w Katedrze Chemii Organicznej. Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN OPUS 20, numer umowy UMO-2020/39/B/NZ7/02677 .
Data wygaśnięcia 2023-12-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Inteligentnych Systemów Interaktywnych. Kandydat powinien posiadać m.in.: - zainteresowania naukowe w zakresie grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej, - umiejętność programowania aplikacji graficznych wraz wykorzystaniem programów cieniujących (ang. shaders).
Data wygaśnięcia 2023-12-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta (pracownika badawczego) w ramach projektu badawczego NCN pt. „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku”, nr decyzji: DEC-2021/41/B/ST4/03255. Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2023-12-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Zatrudnienie Asystenta w Zakładzie Mechatroniki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Zakład Mechatroniki zatrudni osobę na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2023-12-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Zakład Mechatroniki zatrudni osobę na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2023-12-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Architektury
Wydział Architektury, Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych zatrudni osobę na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2023-12-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Architektury
Wydział Architektury, Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych zatrudni osobę na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2023-12-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych
Katedra Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego do prowadzenia badań i dydaktyki z zakresu właściwości materiałów funkcjonalnych na potrzeby konwersji energii.
Data wygaśnięcia 2023-11-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Leków i Biochemii
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii. Zatrudnienie na czas określony w ramach projektu grantowego NCN OPUS (umowa nr UMO-2022/45/B/NZ6/01149). Kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Gabriel, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2023-11-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych w projekcie naukowym IDUB Nobelium na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej poszukuje 2 osób (na okres 2 lat) na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych.
Data wygaśnięcia 2023-11-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Opis stanowiska: • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i laboratoria) w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych • docelowo praca naukowa nastawiona na publikacje w czasopismach i na konferencjach punktowanych ukierunkowana na przygotowanie doktoratu • rozwijanie ćwiczeń i laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć • współpraca z firmami z branży IT • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu, na czas określony
Data wygaśnięcia 2023-11-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych w projekcie naukowym IDUB Nobelium na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Budowy Okrętów
Prowadzenie oraz wykonanie projektu w ramach programu "Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community" polegające na określeniu wpływu parametrów konstrukcyjnych śruby napędowej statku na zjawisko wentylacji (w warunkach pozaprojektowych), opracowanie modelu dla szerokiego zakresu danych wejściowych
Data wygaśnięcia 2023-10-19
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Instytucie Matematyki Stosowanej w Zakładzie Układów Dynamicznych
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Układów Dynamicznych
Data wygaśnięcia 2023-10-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych
Katedra Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego do prowadzenia badań i dydaktyki z zakresu właściwości materiałów funkcjonalnych na potrzeby konwersji energii
Data wygaśnięcia 2023-10-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Data wygaśnięcia 2023-09-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziele Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych
Katedra Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury zatrudni osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2023-09-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczy na Wydziele Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych (oferta nr 3199)
Katedra Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury zatrudni osobę na stanowisko asystenta badawczego.
Data wygaśnięcia 2023-09-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych (nr ref. 06/WFTiMS/2023)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych. Stanowisko badawcze w ramach programu NOBELIUM
Data wygaśnięcia 2023-09-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Sanitarnej
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Sanitarnej
Data wygaśnięcia 2023-08-25
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Metod Obliczeniowych Fizyki Chemicznej (nr ref. 04/WFTiMS/2023)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Metod Obliczeniowych Fizyki Chemicznej.
Data wygaśnięcia 2023-08-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii sanitarnej
Katedra Inżynierii Sanitarnej zatrudni osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Zatrudnienie na pełny etat, na czas nieokreślony
Data wygaśnięcia 2023-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 3192)
Adiunkt zostanie zatrudniony w Katedrze Technologii Leków i Biochemii w wymiarze pełnego etatu do wykonania zadań badawczych wynikających z realizacji projektu grantowego finansowanego przez NCN o tytule: „Propolis oraz polifenole pozyskiwane z tego produktu jako potencjalne środki przeciwgrzybicze” (UMO-2020/39/B/NZ7/02901, nr zadania na PG 035190). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2023-08-13
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych
Data wygaśnięcia 2023-08-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego ze stopniem mgr w Instytucie Energii
Badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2023-08-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni
Pracownik badawczy na stanowisku profesora uczelni
Data wygaśnięcia 2023-08-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny/Katedra Systemów Automatyki
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Systemów Automatyki. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-08-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów. Zatrudnienie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze etatu.
Data wygaśnięcia 2023-07-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
Katedra Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego. Zatrudnienie na pełny etat od 1.10.2023 do 30.09.2025
Data wygaśnięcia 2023-07-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2023-07-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2023-07-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-07-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-07-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (3/4 etatu)
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla osoby posiadającej stopień magistra nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej.
Data wygaśnięcia 2023-07-05
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystent badawczo-dydaktyczny (3/4 etatu) w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny (3/4 etatu; specjalność: analityka środowiskowa).
Data wygaśnięcia 2023-07-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny (specjalność: technologia wody i ścieków).
Data wygaśnięcia 2023-07-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Fizycznej (numer oferty 3162)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku profesora uczelni (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Fizycznej. Etat finansowany ze środków programu IDUB.
Data wygaśnięcia 2023-07-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 3152)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2023-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 3147)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Etat finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: "Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku", numer decyzji DEC-2021/41/B/ST4/03255.
Data wygaśnięcia 2023-06-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych - 2 etaty
Asystent dydaktyczny w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Data wygaśnięcia 2023-06-19
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko Adiunkt – pracownik badawczy ze stopniem doktora w ramach projektu IDUB PLATINUM OPUS/NCN
Konkurs na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego ze stopniem doktora. Zatrudnienie w ramach projektu IDUB PLATINUM OPUS/NCN (Decyzja DEC No.3/2023/IDUB/I.1/Pt, kierownik projektu: dr Roberto Castro-Munoz). Zatrudnienie na pełny etat na okres 19 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2023-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych.
Data wygaśnięcia 2023-06-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt za stopniem naukowym doktora i w KIZiJ
Kandydaci powinni posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów dotyczących różnych aspektów zarządzania jakością takich jak m.in. TQM, Lean Management, Six Sigma, Systemy zarządzania jakością i inne normatywne systemy zarządzania, Doskonałość biznesowa, Statystyczne sterowanie procesami, Jakość wyrobów i usług, Zarządzanie projektami, Zarządzanie innowacjami. Kandydaci powinni posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji (artykuły w czasopismach naukowych, mo-nografie, podręczniki) krajowych i międzynarodowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Data wygaśnięcia 2023-06-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Centrum Jezyków Obcych
Nauczanie języka angielskiego.
Data wygaśnięcia 2023-06-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Centrum Jezyków Obcych
Nauczanie języka hiszpańskiego, praca na Platformie Moodle i e-Nauczaniu
Data wygaśnięcia 2023-05-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Mechaniki Budowli, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (pełny etat).
Data wygaśnięcia 2023-05-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2023-05-25
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (w grupie dydaktycznej)/Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent/Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
konkurs-Adiunkt (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.
Data wygaśnięcia 2023-05-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni - pracownik badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 3118)
Zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Zatrudnienie od 01.07.2023 do 30.06.2024 , z możliwością przedłużenia do 30.06.2025 w przypadku spełnienia wszystkich warunków regulaminu projektu. Etat finansowany z projektu IDUB Nobelium.
Data wygaśnięcia 2023-05-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w projekcie.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w projekcie.
Data wygaśnięcia 2023-05-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geodezja satelitarna oraz teledetekcyjne metody pozyskiwania danych geodezyjnych).
Data wygaśnięcia 2023-04-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w projekcie OPUS
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w projekcie OPUS: "Badania hybrydowych zaawansowanych procesów redukcji"/ "Studies on hybrid advanced reduction processes"
Data wygaśnięcia 2023-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stop. nauk.doktora
Przygotowanie modelu i optymalizacja pola temperaturowego komory bakteriobójczej w wybranym środowisku obliczeniowym CFD (na przykład ANSYS Fluent lub ANSYS CFX). Wykorzystanie dostępnych modeli CDF dotyczących zjawisk wymiany ciepła i masy. Zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacyjnych.
Data wygaśnięcia 2023-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2023-04-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Data wygaśnięcia 2023-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 3101)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Etat finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: "Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektrouteleniania amoniaku", numer decyzji DEC-2021/41/B/ST4/03255.
Data wygaśnięcia 2023-04-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Filozofii i Metodologii Nauk,
Od osoby ubiegającej się o stanowisko oczekuje się, że będzie prowadzić wykłady i ćwiczenia w języku polskim i angielskim. W wymiarze naukowym wymaga się prowadzenia badań naukowych w obszarze szeroko rozumianej ekonomii oraz filozofii i publikację wyników badań.
Data wygaśnięcia 2023-03-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na asystenta (specjalistę od mikrodanych ekonomicznych) w projekcie Horyzont Europa RETHINK-GSC
Konkurs na asystenta (specjalista od mikrodanych ekonomicznych) w projekcie Horizon Europe RETHINK-GSC, realizowanym przez konsorcjum 11 uczelni i ośrodków badawczych z Europy. Asystent będzie zatrudniony w zespole badawczym PG, kierowanym przez dr hab. inż. Aleksandrę Partekę. Opis projektu znajduje się na stronie https://rethink-gsc.eu/.
Data wygaśnięcia 2023-03-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w projekcie OPUS LAP
Oferta na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc w projekcie OPUS LAP pt. Nagrania i modulacja neurofizjologicznych aktywności wysokich częstotliwości w kodowaniu i przywracaniu pamięci)
Data wygaśnięcia 2023-03-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt (nr 01/WFTiMS/2023)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Instytucie Matematyki (Zakład Układów Dynamicznych)
Data wygaśnięcia 2023-03-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt/post-doc (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych (nr ref.02/WFTiMS/2023)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta/post-doc (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych.
Data wygaśnięcia 2023-03-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt za stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów wykorzystujących techniki symulacji i analizy procesów z wykorzystaniem programu iGrafx Process, w notacji podstawowej przepływu procesów i BPMN. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu międzynarodowym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Data wygaśnięcia 2023-03-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor badawczy w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki, IDUB Nobelium
Doświadczony, uznany badacz ze stopniem doktora do zatrudnienia w ramach programu "IDUB Nobelium Joining GUT Research Community" i prowadzenia badań naukowych w Centrum Zaawansowanych Materiałów PRA w zakresie funkcjonalizowanych nanomateriałów na bazie węgla. Zatrudnienie na czas określony (2 lata), profesor, pełny etat. Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG.
Data wygaśnięcia 2023-03-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stop. nauk. doktora
Przygotowanie modelu i optymalizacja pola temperaturowego komory bakteriobójczej w wybranym środowisku obliczeniowym CFD (na przykład ANSYS Fluent lub ANSYS CFX). Wykorzystanie dostępnych modeli CDF dotyczących zjawisk wymiany ciepła i masy. Zastosowanie nowoczesnych metod optymalizacyjnych.
Data wygaśnięcia 2023-03-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Biomedycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego (R1 Naukowiec Pierwszego Stopnia (do uzyskania stopnia naukowego doktora), realizującego następujące zadania: - kształcenie i wychowywanie studentów, szczególnie w zakresie przedmiotów z zakresu zasotosowań informatyki w inżynierii biomedycznej, w tym programowania, uczenia maszynowego i głębokiego, przetwarzania obrazów, itp. - udział w organizacji procesu dydaktycznego, - doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej, - przygotowywanie pomocy lub materiałów dydaktycznych, - opieka nad infrastrukturą dydaktyczną, - aplikowanie o środki zewnętrzne związane z działalnością dydaktyczną, - udział w realizowaniu grantów dydaktycznych, - czynny udział w konferencjach dydaktycznych.
Data wygaśnięcia 2023-02-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 3059)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni na czas określony adiunkta badawczego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Etat finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: "Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektrouteleniania amoniaku", numer decyzji DEC-2021/41/B/ST4/03255.
Data wygaśnięcia 2023-01-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych.
Data wygaśnięcia 2023-01-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz praktyką dydaktyczną na uczelni wyższej.
Data wygaśnięcia 2023-01-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
onkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
Katedra Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony do 30.09.2024 r.
Data wygaśnięcia 2023-01-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej.
Data wygaśnięcia 2022-10-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2987)
Zatrudnienie na czas określony na stanowisku profesora uczelni. Etat finansowany z projektu w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community.
Data wygaśnięcia 2022-10-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Zatrudnienie Post-Doc (adiunkt badawczy)-Sonata
Tytuł projektu: Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego (NCN) Głównym celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej neuronowej elektrody z wykorzystaniem polimeru przewodzącego PEDOT. Badania obejmą przygotowanie i zbadanie elektrod na bazie PEDOT względem elektronicznego i chemicznego interfejsu neuronowego. Zbadany zostanie wpływ trzech głównych warunków podczas przygotowania elektrod: rodzaj syntezy polimeru (elektroosadzanie, odlewanie kroplowe), forma zsyntetyzowanej powłoki polimerowej (stały film, hydrożel) oraz rodzaj podłoża elektrody (sztywne, elastyczne). Interfejs chemiczny polimerowych elektrod zostanie zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zbiornika leku przeciwzapalnego. Zbadany zostanie profil uwalniania leku z każdej elektrody podczas jej stymulacji. Zbadany zostanie profil stabilności elektrod PEDOT bez i podczas ich stymulacji. Zaproponowany i omówiony zostanie mechanizm stabilności. Biologiczna charakterystyka in-vitro elektrod zostanie oceniona w obecności ludzkich linii komórek nerwowych.
Data wygaśnięcia 2022-09-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Organicznej (oferta pracy nr 2945)
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu do realizacji zadań w projekcie NCN OPUS nr umowy UMO-2020/39/B/NZ7/02677 pt. "Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom".
Data wygaśnięcia 2022-09-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Mechaniki Budowli
Konkurs na stanowisko profesora uczelni z habilitacją. Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko profesora uczelni w grupie badawczo-dydaktycznej.
Data wygaśnięcia 2022-09-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2964)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni na czas określony adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2022-09-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii (oferta pracy nr 2943)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu Nobelium Joining Gdańsk Tech Research Community (IDUB).
Data wygaśnięcia 2022-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Organicznej (oferta pracy nr 2959)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni na czas określony asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Organicznej.
Data wygaśnięcia 2022-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Organicznej (oferta pracy nr 2960)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni na czas określony asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Organicznej.
Data wygaśnięcia 2022-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Katedra Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego
Katedra Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, na pełny etat na czas określony od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
Data wygaśnięcia 2022-08-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-07-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-07-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych.
Data wygaśnięcia 2022-07-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
instruktor
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ze studentami, prowadzenie sekcji lekkoatletycznej
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego.
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: technologia wody i ścieków).
Data wygaśnięcia 2022-07-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Ekonomii
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod statystycznych
Data wygaśnięcia 2022-06-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 03/WFTiMS/2022)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2022-06-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: technologia wody i ścieków).
Data wygaśnięcia 2022-06-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Geodezji, WILIŚ
Katedra Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych (specjalność: engineering surveying)
Data wygaśnięcia 2022-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2022-06-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2022-06-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2022-06-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-05-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-05-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-05-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy osoby na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2022-05-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2022-05-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2856)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2022-04-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2849)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2022-03-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Chemii Fizycznej, IDUB (oferta pracy nr 2839)
Zatrudnienie na czas określony (24 miesiące) na stanowisku profesora uczelni. Etat finansowany z projektu w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community.
Data wygaśnięcia 2022-03-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr. w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Badania. Dydaktyka, prowadzenie badań naukowych, uczestnictwo w projektach
Data wygaśnięcia 2022-02-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stop. nauk. doktora w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Mechaniki Budowli, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2022-02-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu SONATA13_UMO-UMO-2017/26/D/ST8/00967 finansowanego ze środków NCN
Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko doktoranta - stypendysty. Kwota stypendium naukowego wynosi 1500 PLN/miesiąc przez okres 6 miesięcy. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie asystowanie przy pracach laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją zadań w projekcie oraz opracowaniu wyników pod kątem późniejszego modelowania, udział w realizacji prac związanych z opracowaniem, kalibracją i walidacją modelu komputerowego w programie symulacyjnym GPS-X/Hydromantis, udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu oraz prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach. Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant realizowany jest w ramach projektu SONATA13_UMO-UMO-2017/26/D/ST8/0096 finansowanego ze środków NCN.
Data wygaśnięcia 2022-01-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2813)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego. Etat finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt badawczy „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku” (nr decyzji: DEC-2021/41/B/ST4/03255). Kierownik projektu: dr hab. inż.Justyna Łuczak, prof. uczelni.
Data wygaśnięcia 2022-01-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2790)
Zatrudnienie na czas określony (2 lata) do realizacji projektu NCN Sonata Bis 7. Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-12-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczy w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (oferta pracy nr 2779)
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zatrudnienie na czas określony. Środki finansowe konieczne do zatrudnienia pracownika będą pokryte z projektu nr 21CON0185.
Data wygaśnięcia 2021-11-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej (nr ref 12/WFTiMS/2021).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) do Instytutu NiIM.
Data wygaśnięcia 2021-10-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej nr ref.10/WFTiMS/2021
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Instytutu NiIM.
Data wygaśnięcia 2021-09-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Instytutu NiIM (nr ref. 09/WFTiMS/2021).
Data wygaśnięcia 2021-09-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2719)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.
Data wygaśnięcia 2021-09-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
trener piłki ręcznej
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ze studentami, prowadzenie sekcji piłki ręcznej
Data wygaśnięcia 2021-09-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2732)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata).
Data wygaśnięcia 2021-08-27
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie w Zakładzie Morskiej Energetyki Wiatrowej w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta do Zakładu Morskiej Energetyki Wiatrowej w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-07-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Technologii i Konstrukcji Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta do Zakładu Technologii i Konstrukcji Okrętu w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-07-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 02/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej.
Data wygaśnięcia 2021-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt za stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Kate-drze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu międzynarodowym, minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dy-daktycznych w dyscyplinie nauki o zarzą-dzaniu.
Data wygaśnięcia 2021-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
asystent na stanowisko dydaktyczne z tytułem zawodowym magistra na kierunku ekonomia lub zarządzanie w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów wykorzystujących techniki symulacji procesów z wykorzystaniem programu iGrafx Process, w notacji podstawowej analizy procesów i BPMN
Data wygaśnięcia 2021-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskie.
Data wygaśnięcia 2021-07-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Układów Dynamicznych (nr ref. 07/WFTiMS/2021
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczych) w Zakładzie Układów Dynamicznych.
Data wygaśnięcia 2021-06-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów, konkurs na 2 stanowska pracy
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Materiałów
Data wygaśnięcia 2021-06-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Data wygaśnięcia 2021-06-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2665)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach projektu Nobelium Joining GUT Research Community (IDUB). Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2021-05-27
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2021-05-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2021-05-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS14_UMO-2017/27/B/NZ9/01039 finansowanego ze środków NCN
Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko doktoranta - stypendysty. Kwota stypendium naukowego wynosi 1500 PLN/miesiąc przez okres 4 miesięcy. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie asystowanie przy pracach laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją zadań w projekcie oraz opracowaniu wyników pod kątem późniejszego modelowania, udział w realizacji prac związanych z opracowaniem, kalibracją i walidacją modelu komputerowego w programie symulacyjnym GPS-X/Hydromantis, udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu oraz prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach. Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant realizowany jest w ramach projektu OPUS14_UMO-2017/27/B/NZ9/01039 finansowanego ze środków NCN.
Data wygaśnięcia 2021-05-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 04/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki i Informatyki Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej.
Data wygaśnięcia 2021-04-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-25
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2646)
Zatrudnienie na czas określony (2 lata) w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w projekcie badawczym w ramach programu Nobelium Joining GUT Research Community, nr decyzji: DEC-9/2021/IDUB/I.1. Kierownik projektu dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-04-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej (nr ref. 05/WFTiMS/2021)
Poszukujemy młodego naukowca gotowego na podjęcie aktywnej działalności naukowo-badawczej w tematyce związanej z projektem „Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich”, chcącego współpracować z innymi członkami zespołu realizującymi ten projekt. Zatrudnienie na czas określony na 6 miesięcy. w wymiarze pełnego etatu.
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny
Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
Data wygaśnięcia 2021-04-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Wyposażenia Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Wyposażenia Okrętu Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-04-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni – pracownik badawczy (nr ref. 03/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki w Zakładzie Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2021-04-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Technologii Polimerów (oferta pracy nr 2623)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata).
Data wygaśnięcia 2021-03-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2616)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2021-03-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Zakładzie Projektowania okretów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-02-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (2 stanowiska) w CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy dwóch osób na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2021-02-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 01/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej. Stanowisko jest finansowane w ramach programu Aurum Supporting International Research Team Building stanowiący element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza. Tytuł projektu badawczego: „Tuning properties of quantum materials by the application of high pressure” Zatrudnienie w projekcie na 12 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2021-02-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2599)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata). Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-01-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2596)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu NCN „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego”. Środki finansowe pokrywające koszt wynagrodzenia nowego pracownika będą zapewnione w ramach budżetu grantu nr 2018/29/B/NZ7/02865.
Data wygaśnięcia 2021-01-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2592)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2021-01-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Data wygaśnięcia 2020-12-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta nr 2580)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-12-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-11-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2568)
Zatrudnienie na czas określony (rok) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-11-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta pracy nr 2564)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-10-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2020-10-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy 2553)
Zatrudnienie na czas określony (2 lata) w charakterze adiunkta badawczego w ramach grantu NCN nr umowy UMO-2017/26/E/NZ2/00472. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-10-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2552)
Zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS 8 nr umowy UMO-2018/30/E/ST5/00845. Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni.
Data wygaśnięcia 2020-10-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.
Data wygaśnięcia 2020-08-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2020-08-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-08-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny (nr ref. 04WFTiMS/2020)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego.
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta 2515)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS (nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2533)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS 8 (nr umowy UMO-2018/30/E/ST5/00845. Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2534)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 05/WFTiMS/2020).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2020-08-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej
Data wygaśnięcia 2020-08-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem nauk. dr.
Badania, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr. w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Badania. Dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-18
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze etatu dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Data wygaśnięcia 2020-07-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej
badania, praca w zespołach badawczych, uczestnictwo w badaniach naukowych, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent ze stopniem mgr
Badania. Dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Technologii Polimerów (oferta pracy nr 2498)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Polimerów.
Data wygaśnięcia 2020-07-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej
badania, praca w zespołach badawczych, uczestnictwo w badaniach naukowych, dydaktyka
Data wygaśnięcia 2020-07-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (oferta pracy nr 2486)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN nr umowy UMO-2019/33/B/NZ7/02534. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
Data wygaśnięcia 2020-06-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2478)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-06-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczośc
Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora , minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz projektów badawczych.
Data wygaśnięcia 2020-05-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2462)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2020-04-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Zarządzania w Przemyśle
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu krajowym i międzynarodowym po uzyskaniu stopnia doktora, minimum 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
Data wygaśnięcia 2020-04-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych.
Data wygaśnięcia 2020-04-06
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta nr 2446)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-03-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych (nr ref.: 01/WFTiMS/2020).
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych
Data wygaśnięcia 2020-02-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta nr 2428)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Analitycznej.
Data wygaśnięcia 2020-02-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki (nr ref.: 12/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki
Data wygaśnięcia 2020-01-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2421)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu NCN OPUS (nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-01-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-01-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-12-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-12-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2408)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej (oferta pracy nr 2409)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.
Data wygaśnięcia 2019-12-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego do Katedry Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-12-14
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 11/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-11-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt ze stopniem naukowym doktora - pracownik badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2372)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu SONATA BIS (nr umowy UMO-2018/30/E/ST8/000642. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2019-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny, (2 stanowiska) w Katedrze Fizyki Ciała Stałego (nr ref. 10/FTiMS/2019)
Poszukujemy 2 osób na stanowisko asystenta badawczo -dydaktycznego do Katedry Fizyki Ciała Stałego
Data wygaśnięcia 2019-09-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent dydaktyczny w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Data wygaśnięcia 2019-09-10
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki.
Data wygaśnięcia 2019-09-05
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 09/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Oferujemy udział w realizacji projektu badawczego pt. „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2016/22/Z/ST5/00691.
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent (badawczo dydaktyczny) w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki
Data wygaśnięcia 2019-08-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo0dydaktycznego w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Mechatroniki Morskiej.
Data wygaśnięcia 2019-08-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.
Data wygaśnięcia 2019-07-24
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
asystent (badawczo-dydaktyczny) w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze etatu dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie elektrotechniki lub energetyki
Data wygaśnięcia 2019-06-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w w obszarze marketingu w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-06-23
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Dodatkowe obowiązki związane z pracami organizacyjnych na rzecz wydziału.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik naukowy (nr ref. 04/WFM/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego do realizacji projektu
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów) z przedmiotów związanych z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii i zarządzaniu w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomii i pokrewne) w języku polskim i/lub angielskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2019-06-21
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych
Od osoby ubiegającej się o stanowisko oczekuje się, że będzie prowadzić wykłady, ćwiczenia i laboratoria w języku polskim i angielskim z historii filozofii, logiki, epistemologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki biznesu oraz zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi. W wymiarze naukowym wymaga się prowadzenia badań naukowych w obszarze historii filozofii i nauk o zarządzaniu oraz publikację wyników badań.
Data wygaśnięcia 2019-06-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor zwyczajny w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki (nr ref. 2/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki, specjalisty z zakresu dynamicznych układów stochastycznych
Data wygaśnięcia 2019-05-17
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
oferta pracy - asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Oferta pracy - Asystent
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta
Data wygaśnięcia 2019-05-16
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Technologii Polimerów
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Polimerów.
Data wygaśnięcia 2019-04-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej (nr ref. 01/WFTiMS/2019)
Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta – pracownik naukowy w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej. Stanowisko jest finansowane przez Marie Skłodowska-Curie Actions, (Innovative Training Network) z programu UE HORYZONT 2020, dla projektu Logic Lab. Temat stanowiska dotyczy “Quantum chemical investigation of absorption and emission properties of molecular sensors: from solution to complex environments”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: http://logiclab-itn.eu Zatrudnienie w projekcie na 36 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2019-03-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-11
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie zajęć (ćwiczeń, laboratoriów) ze statystyki (statystyki matematycznej, statystyki społecznej, statystyki opisowej), ekonometrii oraz przedmiotów pokrewnych w języku polskim i angielskim. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
Data wygaśnięcia 2019-02-07
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
adiunkt ze stopniem naukowym dok-tor w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Katedrze Zarządzania
Kandydat powinien posiadać znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor wizytujący w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora wizytującego według opisu poniżej
Data wygaśnięcia 2019-02-04
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Katedrze Marketingu
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dydaktyczną w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w języku polskim i angielskim oraz będzie brała udział w pracach naukowo-badawczych w zakresie tematyki realizowanej w Katedrze Marketingu
Data wygaśnięcia 2019-01-12
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko adiunkta według opisu jak poniżej
Data wygaśnięcia 2018-12-31
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń, z przedmiotów z zakresu makro, mikroekonomii, ekonomii międzynarodowej (i pokrewnych) w języku angielskim i/lub polskim. Znajomość języka angielskiego jest wymagana. Prowadzenie badań naukowych w obszarze ekonomii z wykorzystaniem metod ilościowych.
Data wygaśnięcia 2018-12-15
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz