Oferty pracy dla nauczycieli akademickich

Profesor uczelni w Zakładzie Projektowania okretów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa
Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Data wygaśnięcia 2021-02-28
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (2 stanowiska) w CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
Poszukujemy dwóch osób na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.
Data wygaśnięcia 2021-02-26
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt – pracownik badawczy (nr ref. 01/WFTiMS/2021)
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej. Stanowisko jest finansowane w ramach programu Aurum Supporting International Research Team Building stanowiący element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza. Tytuł projektu badawczego: „Tuning properties of quantum materials by the application of high pressure” Zatrudnienie w projekcie na 12 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2021-02-20
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2599)
Zatrudnienie w ramach programu IDUB Nobelium Joining GUT Research Community na stanowisku profesora uczelni (ze stopniem naukowym doktora) w grupie pracowników badawczych. Zatrudnienie na czas określony (2 lata). Kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, prof.uczelni
Data wygaśnięcia 2021-01-22
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt (pracownik badawczy) w Katedrze Chemii Analitycznej (oferta pracy nr 2596)
Zatrudnienie na czas określony w charakterze adiunkta-pracownika badawczego w ramach programu NCN „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego”. Środki finansowe pokrywające koszt wynagrodzenia nowego pracownika będą zapewnione w ramach budżetu grantu nr 2018/29/B/NZ7/02865.
Data wygaśnięcia 2021-01-09
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej (oferta pracy nr 2592)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Fizycznej.
Data wygaśnięcia 2021-01-03
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej.
Data wygaśnięcia 2020-12-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta nr 2580)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-12-02
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data wygaśnięcia 2020-11-30
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Adiunkt badawczy w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy 2568)
Zatrudnienie na czas określony (rok) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni
Data wygaśnięcia 2020-11-08
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Nieorganicznej (oferta pracy nr 2564)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej.
Data wygaśnięcia 2020-11-01
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz
Profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Finansów
Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych. Udział w pracach organizacyjnych Wydziału.
Data wygaśnięcia 2020-10-29
Protokół Pobierz
Oferta Pobierz