Pozostałe oferty pracy

doktorant stypendysta
Katedra Wytrzymałości Materiałów poszukuje 2 doktorantów do projektu badawczego OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka). Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 4500 PLN/miesiąc, przyznawane na 36 miesięcy
Data wygaśnięcia 2020-08-31
Oferta Pobierz
specjalista ds. zamówień publicznych Wydział Architektury
• przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wydziału, Działem Zamówień Publicznych i innymi jednostkami administracji PG • archiwizacja dokumentacji dotyczących zamówień publicznych na Wydziale, • realizacja wszystkich spraw zaopatrzeniowych Wydziału, w tym zamówień i zakupów nie podlegających ustawie PZP • wykonywanie innych prac biurowych w Biurze Wydziału
Data wygaśnięcia 2020-09-04
Oferta Pobierz