Pozostałe oferty pracy

elektryk-elektroenergetyk
elektryk-elektroenergetyk
Data wygaśnięcia 2020-05-29
Oferta Pobierz
hydraulik-ciepłowinik
hydraulik-ciepłownik
Data wygaśnięcia 2020-05-29
Oferta Pobierz
konserwator systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
konserwator systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Data wygaśnięcia 2020-05-29
Oferta Pobierz
Samodzielny referent techniczny w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (1/2 etatu)
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej zatrudni samodzielnego referenta technicznego w wymiarze 1/2 etatu. 1/4 etatu płatna z Baltic Phytoremediation, nr projektu STHB.02.02.00-SE-0155/18 1/4 etatu płatna z Baltic Smart Asset Management, nr projektu STHB.02.02.00-SE-0149/18
Data wygaśnięcia 2020-06-02
Oferta Pobierz
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny w projektach realizowanych w ramach HORYZONT 2020
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny, WETI PG
Data wygaśnięcia 2020-06-15
Oferta Pobierz
Biblilotekarz w Sekcji Obsługi Czytelnika Biblioteki PG
Bibliotekarz dziedzinowy - inżynieria lądowa, inżynieria środowiska
Data wygaśnięcia 2020-06-21
Oferta Pobierz
młodszy bibliotekarz - Regionalna Biblioteka Nanotechnologii 1/2 etatu na zastępstwo
Młodszy bibliotekarz – Regionalna Biblioteka Nanotechnologii - ½ etatu na zastępstwo
Data wygaśnięcia 2020-06-21
Oferta Pobierz
Specjalista ds. administracji w Biurze Biblioteki PG
Stanowisko specjalisty ds. administracji w Biurze Biblioteki PG
Data wygaśnięcia 2020-06-26
Oferta Pobierz