Pozostałe oferty pracy

Kierownik Sekcji Obsługi Czytelnika
• kierowanie zespołem pracowników agend udostępniania zbiorów (wypożyczalni, czytelni, magazynów oraz filii); • samodzielne planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresu działania podległej sekcji, stanowisk pracy oraz zadań zleconych przez Dyrektora; • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą sekcję lub dane stanowisko pracy; • planowanie, prowadzenie kontroli wewnętrznej, skontrum, selekcji zbiorów oraz działań usprawniających realizację zadań BPG; • sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów; • bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez przełożonego; • koordynowanie pracy filii Biblioteki PG; • zapewnienie ciągłości pracy oraz prawidłowego funkcjonowania sekcji; • koordynowanie i wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelnika; • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zawodowej; • rozwijanie działalności informacyjnej i promocyjnej Biblioteki w środowisku akademickim;
Data wygaśnięcia 2021-12-10
Oferta Pobierz
specjalista naukowo-techniczny
pracownik do prac w projekcie na 1/2 etatu
Data wygaśnięcia 2021-12-10
Oferta Pobierz
Specjalista ds. finansów - umowa na zastępstwo
Specjalista ds. finansów - umowa na zastępstwo.
Data wygaśnięcia 2021-12-12
Oferta Pobierz
Wydział Chemiczny - pomocniczy pracownik obsługi (oferta pracy nr 2799)
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Data wygaśnięcia 2021-12-16
Oferta Pobierz
asystent kierownika projekt
Stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN OPUS 18 Kierownik projektu badawczego NCN „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych” ogłasza konkurs na stypendystę w projekcie. Ogłoszenie jest skierowane do studentów II stopnia kończących studia oraz osób po studiach, chcących konstytuować naukę w szkole doktorskiej. Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 3600 PLN/miesiąc, przyznawane na 30 miesięcy.
Data wygaśnięcia 2021-12-17
Oferta Pobierz
Specjalista inżynieryjno - techniczny
Praca na stanowisku specjalisty inżynieryjno - technicznym w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Data wygaśnięcia 2021-12-17
Oferta Pobierz
Asystent prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Zatrudnienie na stanowisku asystenta prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Data wygaśnięcia 2021-12-22
Oferta Pobierz
Specjalista - Biuro Rektora
Praca na stanowisku specjalisty w Biurze Rektora
Data wygaśnięcia 2021-12-22
Oferta Pobierz
Specjalista w Biurze Biblioteki
Specjalista w Biurze Biblioteki PG:
Data wygaśnięcia 2021-12-27
Oferta Pobierz